Światowy Dzień Zwierząt – ze smyczą czy bez ?

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Wydarzenie ma na celu zmienić zachowanie ludzi i uświadomienie, że zwierze to istota żywa, która czuje tak samo jak człowiek. Organizatorzy obchodów zwracają głównie uwagę na los bezdomnych czworonogów, tymczasem nie możemy zapominać o naszych pupilach. Pierwotny psi instynkt i charakter wymaga ruchu. Ciągłe chodzenie na smyczy nie daje szansy na bieganie i wyładować energii. Warto wybierać się na długie spacery i aktywnie bawić się na nich z psem w celu scalenia relacji z człowiekiem.

Jeszcze do lutego obowiązywał całkowity nakaz prowadzenia psów na smyczy, a wyjątkiem były wybiegi dla psów oraz miejsca mało uczęszczane przez ludzi. Z początkiem roku Rada Warszawy znowelizowała regulamin “utrzymania czystości i porządku” w stolicy. Zmianie uległ rozdział VI  dotyczący obowiązków osób utrzymujących zwierzęta idąc na rękę właścicielom czworonogów. Dopuszcza się spuszczenia psa ze smyczy pod pewnymi warunkami:
 • Zwierze posiada elektroniczny chip. Można go ZA DARMO wszczepić w najbliższej klinice weterynaryjnej VETKA przy Modlińskiej 65.  Dodatkowo w razie zabłąkania zwierzak wróci do nas zamiast zostać odwieziony przez ekopatrol do schroniska.
 • Na obroży musi być adresówka z numerem telefonu do właściciela.  Obroża chroni zwierzę przed większym zagrożeniem, myśliwi. W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) trwa sanitarny odstrzał dzików na terenie Białołęki. Zgodnie z prawem, zwierze oddalone 200m od zabudowań mieszkalnych idące bez opieki, dają myśliwemu zielone światło do odstrzału w celu ochrony innych zwierząt dziko żyjących.
 • Właściciel sprawuje bezpośrednio opiekę nad psem. Trudno powiedzieć, czy to psy bardziej zagrażają dzieciom czy na odwrót, dzieci ciągnąc zwierzaki za sierść. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nawet spokojny pies w obliczu bólu zadanego przez nieumiejętny chwyt dziecka może zareagować instynktownie agresją.  W takich sytuacjach komendy ustne już na niewiele się zdadzą i brak smyczy umożliwiającej odciągnięcie zwierzaka nie zapobiegnie wyrządzenia krzywdy dziecku stawiając właściciela na straconej pozycji w późniejszej sprawie karnej.  Stąd na szkoleniach z tresury często można usłyszeć, że dobrym nawykiem jest zapinanie psa, kiedy tylko dostrzeżemy małe dzieci w pobliżu.
Z jednej strony mamy właścicieli psów, którzy z radością przyjęli korektę zasad wyprowadzania psów na spacer. Z drugiej strony mamy rodziców małych dzieci, którzy z trwogą patrzą na psy biegające swobodnie. Przedstawiamy poniżej listę 31 radnych, którzy głosowali za  złagodzeniem przepisów dotyczących wyprowadzania psów bez smyczy na spacer. Zależnie od naszych preferencji możemy to wyrazić w nadchodzących wyborach.
 • Agnieszka Jakowicka
 • Aleksandra Gajewska (Białołęka)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek
 • Anna Nehrebecka-Byczewska
 • Anna Pabisiak
 • Dorota Lutomirska
 • Dorota Zbińkowska (Białołęka)
 • Ewa Janczar
 • Ewa Łuczyńska
 • Ewa Malinowska-Grupińska
 • Ewa Masny-Askanas
 • Ewa Smalcerz
 • Gabriela Szustek (Białołęka)
 • Iwona Wujastyk
 • Izabela Chmielewska
 • Jarosław Szostakowski
 • Jolanta Kasztelan
 • Lech Jaworski
 • Maciej Wyszyński
 • Małgorzata Zakrzewska
 • Maria Łukaszewicz
 • Mariusz Frankowski
 • Marta Jezierska
 • Michał Bitner
 • Michał Czaykowski
 • Monika Suska
 • Paulina Piechna-Więckiewicz
 • Paweł Lech
 • Piotr Kalbarczyk
 • Piotr Mazurek
 • Tomasz Tretter
 Fragment regulaminu:
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§26
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.
5. Zabrania się pozostawiania bez codziennego dozoru psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkanych.
Aktualizacja:
15 listopada weszła nowelizacja kodeksu wykroczeń. Jeśli zwierze spuszczone ze smyczy swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka, jego właściciel może zostać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet karze ograniczenia wolności. Niezachipowane psy nadal trzeba wyprowadzać na smyczy, niezastosowanie się do tego wymogu grozi mandatem do 1000 zł (wcześniej było to 250zł), a Straż Miejska tylko czeka na poprawę statystyk.